Kompanija EuroExpress brza pošta od svog osnivanja, 2007. godine vrlo brzo se etablirala kao vodeća kompanija u pružanju usluga brze pošte na prostoru Bosne i Hercegovine te zahvaljujući dobroj poslovnoj strategiji, velikim trudom i jasnom politikom kvaliteta, danas je jedna od najuspješnijih kompanija u zemlji. Desetogodišnjica poslovanja, kao i činjenica da je riječ o kompaniji koja je bh. lider u obavljanju kuriske djelatnosti, bili su povod za razgovor sa prvim čovjekom kompanije i vlasnikom Marinkom Tomićem.

Za početak nam recite kako ste došli na ideju za osnivanje preduzeća EuroExpress, što je bio Vaš početni cilj, a što Vam je sada cilj?

U momentu osnivanja kompanije EuroExpress brza pošta, rukovodio sam se potrebama tržišta te sam iskustvo, radne navike i disciplinu koje sam stekao dugogodišnjim radom u Njemačkoj želio da primjenim u bh. tržišnim uslovima. Dakle, deset godina koliko postojimo iako ne zvuči kao posebno dug period kada to, recimo, poredimo sa kompanijama koje posluju 50 ili više godina ali, pokrenuti privatni biznis u jeku svjetske ekonomske krize i odlučiti se za poslovanje u nestabilnim uslovima bh. tržišta bio je pravi izazov. Takođe, ubijeđen sam da bez jasne strategije, stručnog i kvalitenog kadra, i prije svega konstante u visokom kvalitetu usluga ne bismo postigli uspjeh kakav danas imamo. EuroExpress je vodeća kompanija u pružanju usluga brze pošte u BiH, sa razgranatom i razvijenom mrežom, dvanaest distributivnih centara i flotom koja danas broji preko 200 dostavnih vozila, čime ostvarujemo 100 odstotnu pokrivenost BiH.

Možemo li povući paralelu između prve godine poslovanja i ove tekuće, koliko je primjetna razlika?

Rast koji je kompanija EuroExpress brza pošta napravila za deset godina postojanja rezultat je predanog rada i istrajavanja na visokom kvalitetu usluge. U djelatnosti kakva je naša, ne postoji tačka na kojoj se možete zaustaviti i reći „to je taj nivo“. Bitno je osluškivati potrebe korisnika, pratiti trendove i blagovremeno reagovati na promjene. Nakon niza prethodnih godina kada se rast i razvoj kretao ubrzano prema vrhu, sada fokusiramo snage i resurse na očuvanje kvaliteta i pozicije lidera.

Godine uspješnog poslovanja  su iza Vas,  koja je formula Vašeg uspjeha?

Mogli ste ovo čuti million puta, ali zaista je tako. Ako radiš ono što voliš sa maksimalnom predanošću i ljubavlju, oplemenjeno željom i voljom, uspjeh je neminovan. A, naša poslovna filozofija podrazumijeva ispunjavanje očekivanja korisnika kao i izlaženje u susret zahtjevima, fleksibilnost, individualni pristup i prilagođavanje tržištu. To su osnovni  principi  koje smo utkali u svaki aspekt poslovanja.

Dnevni-list-intervju-direktor-EuroExpress

Glavni pokretač svakog preduzeća su prije svega njihovi zaposlenici, koliko ulažete u Vaše zaposlenike, a onda i u usluge koje nudite?

Sa rastom i razvojem kompanije, sa usložnjavanjem strukture zaposlenih i sa povećanjem obima posla, povećala se i potreba za uvođenjem dodatnih snaga, a prije svega, visokokvalifikovanog kadra. Danas su to mladi ljudi sposobni da na sebe preuzmu odgovornost rukovodećih funkcija, motivisani i ambiciozni da nadograđuju i unapređuju EuroExpress. Kroz interne i eksterne stručne edukacije, učešća na seminarima, konferencijama i sl. svako ima priliku da dalje razvija vještine i usvaja nova znanja.Pored stalnog rasta koji bilježimo iz godine u godinu, osnovna karakteristika koja nas opisuje jeste da smo mi jedina 100% domaća kompanija koja svoj uspjeh zasniva na domaćem mladom i, velikim dijelom, obrazovanom kadru i snažno podržavamo, kada god je to moguće, princip „kupujmo domaće“ čime nastojimo pružiti svoj doprinos jačanju domaće privrede.

Koliko su  klijenti, točnije korisnici poštanskog saobraćaja upoznati sa načinom slanja pošiljki?

Dostava pošiljaka od vrata do vrata u roku od jednog dana ili u roku od 24 časa je postala moguća tek sa razvojem modernih tehnika i tehnologija. U svijetu definiciju brze pošte su postavile kompanije sa sjedištem u SAD, poput UPS-a i FedEx-a. Izmjene načina života gdje vrijeme postaje najdragocjenija roba, uslovile su da se brza pošta razvije i u ostatku svijeta, uključujući i BiH. Mi nastojimo da u svakom trenutku ispunjavamo zahtjeve tržišta, i da izlazimo u susret potrebama kako privrednika tako i svih građana. U početku je bilo potrebno uložiti dodatne napore u samu edukaciju i u objašnjavanje principa po kojima brze pošte djeluju. Danas, iako imamo na hiljade dugogodišnjih korisnika koji su svakako vrlo dobro upoznati sa svim procesima rada, i dalje postoji potreba da se pravila poslovanja i principi rada prenose, ali vremenom sve je više edukovanih korisnika.

EuroExpress je 2014. godine postao ekskluzivni predstavnik kompanije FedEx za tržište Bosne i Hercegovine. Koliki  je izazov za Vas surađivati sa globalnom kompanijom poput FedEx-a?

EuroExpress, kao domaća kompanije, ugradila je u  temelje svog razvoja svjetske standarde i trendove kako u oblasti pružanja usluge brze pošte, tako i u svim pratećim segmentima poslovanja. Ovakav pravac razvoja nastavljamo i dalje da pratimo i razvijamo. Svakako da je izbor EuroExpress-a za jedinog licenciranog zastupnika FedEx za tržište BiH potvrda već dostignutog kvaliteta. FedEx je veliki sistem koji danas zapošljava na desetine hiljada radnika širom globusa, posjeduje u svojoj floti preko 700 aviona i koji ima definisane procedure i korporativni identitet i imidž koji izgrađuje 45 godina. Zaista, tradicija i uspjeh vrijedan poštovanja. Smatramo da smo i mi radu FedEx-a u BiH dali novu snagu i kvalitetnu pozicioniranost, te da uspješno partnerstvo prepoznaju i naši korisnici. Zahvaljujući ovom zastupništvu samo jednim telefonskim pozivom možete poslati pošiljku u preko 220 zemalja širom svijeta sa rokom dostave od 2 do 6 radnih dana.

Kakvi su planovi menadžmenta za  budućnosti, planovi za razvoj poduzeća, planirate li ove godine uvođenje nekih novih usluga i proširenja distributivne mreže?

Kompanija EuroExpress brza pošta posljednjih godina razvila je i utemeljila nekoliko značajnih projekata, tako da je prva u BiH uvela transport  temperaturno osjetljivih pošiljaka koji se obavlja u specijalizovanim rashadnim uređajima. Stalni rast i razvoj kao i potreba za bliži kontakt sa sve većim brojem korisnika usluga navela nas je da realizujemo projekat paket šopova koji podrazumijeva mrežu stacioniranih lokacija u urbanim zonama, gdje korisnici mogu da dostave i/ili preuzmu pošiljku. Počeli smo sa četiri paket šopa u Sarajevu, Tuzli, Bijeljini i Vitezu, da bi potom organizovali rad na još pet lokacija, a svakako je važno istaći da se noviteti ne završavaju na ovome jer svakodnevno iznalazimo nove načine da pratimo tehnološki razvoj, da automatizujemo procese rada, a u sklopu ovih napora uveli smo i sistem PDA uređaja i mnoge druge „na oko“ nevidljive novine.

EuroExpress podržava različite manifestacije i događaje, što govori da je menadžment preduzeća na pravilan način iskoristio sektor marketinga s ciljem pozicioniranja.  Što je motivisalo menadžment poduzeća za društveno-odgovornom poslovanje i promociju?

Od svog osnivanja kompanija EuroExpress brza pošta je opredijeljenja za pomoć i podršku društvenoj zajednici u svim dijelovima BiH, a najviše pažnje svih ovih godina usmjereno je na razvoj sporta, kulture, edukaciju djece i omladine te u humanitarno orijentisane projekte. Samo tokom ove godine, podržali smo nekoliko značajnih projekata jer vjerujemo da desetogodišnjicu postojanja ne možemo i ne bi trebalo da proslavljamo sami. Brigom za širu društvenu zajednicu svih ovih godina dali smo smjernicu i drugim društveno-odgovornim kompanijama da slijede naš primjer.

Koliko je važna promocija bh. privrednog sektora s obzirom da je EuroExpress jedan od sponzora projekta promocije bh. privrednog sektora pod nazivom „Moj proizvod“?

Duboko vjerujem da bez međusobne sprege i saradnje privrednika i nosilaca vlasti odnosno državnih organa nije moguće napredovati i kreirati okruženje za brži i lakši razvoj domaće ekonomije. Stoga sam mišljenja da je dobra i kvalitetna promocija bh. privredog sektora izuzetno važna, jer mislim da su resursi kojima raspolažemo naša komparativna prednost. Otuda i naša želja za podrškom jedne ovakve manifestacije jer kompanija EuroExpress brza pošta je prije svega naš, domaći, proizvod.

Ima li EuroExpress „Moj proizvod“ i šta je to Vaš proizvod?

Konstantno prepoznavanje potreba korisnika usluga, neprestana poslovna nadogradnja i uvođenje noviteta predstavlja poslovnu filozofiju koja će jednakim žarom i dinamikom biti nastavljena i u godinama koje predstoje. U tom pravcu mislim da je “Moj proizvod” kompanije EuroExpress brza pošta izvrsnost usluge koju pružamo.

*Intervju objavljen u specijalnom dodatku “Moj proizvod”  koji svakog četvrtka izlazi u Dnevnom listu

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Digg thisPin on Pinterest