POŠILJKA BROJ:

Datum i vrijeme promjene

Mjesto

Opis događaja

Status

Podaci o pošiljci

Datum slanja pošiljke:

Vrsta pošiljke:

Masa (kg)

Broj paketa:

Pošiljku preuzeo:

Veza pošiljke (povratna pošiljka):

Ovo je informacija o trenutnom statusu i lokaciji pošiljke za koju ste pokrenuli praćenje. Svaka pošiljka se prati posebno.
Tehničke probleme možete prijaviti na broj 051 244 319