Svaka pošiljka u međunarodnom saobraćaju mora biti upakovana i zatvorena tako da odgovara masi, obliku, prirodi sadržaja, kao i načinu i dužini trajanja prenosa.

Pakovanje i zatvaranje moraju da zaštite sadržaj, tako da se ne može oštetiti ni pritiskom, ni uzastopnim rukovanjima i da se sadržaj ne može oštetiti bez očiglednih tragova upotrebe nasilja. Svaka pošiljka u međunarodnom saobraćaju treba da bude posebno čvrsto upakovana. Na pakovanju ili na omotu treba da ima dovoljno prostora za ispisivanje službenih oznaka i za stavljanje poštanskih naljepnica.

EuroExpress pak

EuroExpress pakovanje

Pošiljku u međunarodnom saobraćaju možete upakovati u sopstvenu ambalažu ili u originalnu paketsku ambalažu opšte i posebne namjene, različitih oblika i dimenzija, kupljenu u EuroExpress poslovnim jedinicama. Za pakovanje pošiljaka u međunarodnom saobraćaju odgovaran je pošiljalac.

Posebno pakovanje:

 • Predmeti od stakla i ostali lomljivi predmeti (predmeti od keramike, električna i računarska oprema,…) treba da budu upakovani u tvrdu kutiju, ispunjenu odgovarajućim zaštitnim materijalom, odnosno obmotani zaštitnim materijalom (stiropor, tvrdi sunđer, pucketava zaštitna folija i dr., u zavisnosti od sadržaja) i upakovani u tvrde kartone, kada oblik predmeta ne dozvoljava pakovanje u kutiju. Adekvatno pakovanje treba da bude takvo da se spriječi svako trenje ili udaranje tokom transporta, bilo između predmeta uzajamno, bilo između predmeta i zidova kutije i da se obezbijedi puna bezbjednost sadržaja pošiljke u prenosu.
 • Tečnosti i lako topljive materije moraju se staviti u potpuno nepropustljive posude. Svaka posuda mora biti stavljena u posebnu otpornu kutiju ispunjenu odgovarajućim zaštitnim materijalom, u količini dovoljnoj da upije tečnost u slučaju lomljenja posude. Poklopac kutije mora biti pričvršćen tako da ne može lako da se otvori.
 • Teško topljive, masne materije, kao što su ljekovite masti za mazanje, tečni sapun, smole, i dr., moraju biti zatvorene najprije u jedno pakovanje (kutiju, platnenu vreću, plastiku i dr.), a zatim u kutiju od drveta, metala, čvrstog plastičnog matrijala i slično, dovoljno otpornu da spriječi izlivanje sadržine.
 • Razne vrste suvih praškova moraju najprije biti upakovani u posudu od metala, drveta ili otpornog plastičnog materijala, a ove posude stavljaju se u čvrstu, otpornu kutiju izrađenu od drveta, lima, plastike i slično, sa odgovarajućom upijajućom i zaštitnom materijom između dva pakovanja (piljevinom i slično).

Zabranjeno za prenos

iompo-prohibited-goods-web-690x300px

Ilustrativan prikaz materija zabranjenih za prenos

Zabranjeno je slanje pošiljaka koje sadrže:

 1. metalni novac, papirne novčanice, ili bilo kakve hartije od vrijednosti na donosioca, mjenice, putničke čekove;
 2. platinu, zlato ili srebro, obrađeno ili ne, drago kamenje, nakit ili druge dragocjene predmete;
 3. eksplozivne, zapaljive ili radioaktivne materije i druge opasne materije;
 4. infektivne supstance;
 5. opojne droge i psihotropne materije;
 6. sablažnjive ili nemoralne predmete;
 7. predmete piraterije;
 8. žive životinje,
 9. replika neaktivnih eksplozivnih naprava i vojne borbene tehnike, uključujući neaktivne granate, neaktivne čaure i sl.;
 10. predmete koji po svojoj prirodi ili pakovanju mogu biti opasni za građane ili lica koja dolaze u kontakt sa pošiljkom i koji mogu ugroziti druge pošiljke, poštansku opremu ili imovinu trećeg lica.

Ako se u toku prenosa primjeti da pošiljka sadrži predmete čiji je prenos zabranjen odredbama zakona, kompanija EuroExpress je dužna da odmah obavijesti nadležni organ i da te predmete dostavi nadležnom organu uz zapisnik o predaji sadržine pošiljke.

Ako postoji sumnja da pošiljka sadrži neke od predmeta čiji je prenos zabranjen, zaposleni na prijemu pošiljke može, od osobe koja predaje pošiljku, zahtijevati otvaranje pošiljke radi uvida u njen sadržaj, da po potrebi dokaže svoj identitet i da nakon obavljenog uvida, zatvori pošiljku pred radnikom kompanije EuroExpress.

EuroExpress zadržava pravo da odbije prijem svih pošiljaka koje ne ispunjavaju uslove pružanja usluge u pogledu zabranjenog sadržaja.

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Digg thisPin on Pinterest